AK_PETSHOP
Skip Navigation Links

AKPETSHOP CHÚC CÁC SEN TÌM ĐƯỢC BOSS CỦA MÌNH^^

 

Mã Thú Cưng: CHO001
Tên Thú Cưng: Chó Alaskan malamute
Giá: 10000000
Ngày Sinh: 11/1/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 12kg
Màu Lông: Đen trắng, Xám trắng, Nâu đỏ, Hồng phấn
Mô tả: Đáng yêu
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: CHO002
Tên Thú Cưng: Chó Beagle
Giá: 12900000
Ngày Sinh: 5/10/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 8kg
Màu Lông: Nâu trắng, Vàng trắng, Đỏ trắng
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: CHO003
Tên Thú Cưng: Chó Chihuahua
Giá: 5000000
Ngày Sinh: 8/2/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 2kg
Màu Lông: Trắng, Đen, Nâu vàng, Chocolate, Kem, Vàng kim
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: CHO004
Tên Thú Cưng: Chó Becgie
Giá: 13000000
Ngày Sinh: 2/6/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 10kg
Màu Lông: Đen, Nâu đen, Vàng ánh cam, Đen xám, Xám, Đỏ đen
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: CHO005
Tên Thú Cưng: Chó Golden
Giá: 12000000
Ngày Sinh: 9/27/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 6kg
Màu Lông: Vàng, Vàng cam, Vàng kem
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: MEO001
Tên Thú Cưng: Mèo Anh lông ngắn
Giá: 1200000
Ngày Sinh: 5/4/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 3kg
Màu Lông: Xám xanh, Tam thể, Sọc dưa, Trắng, Đen, Nâu socola, Vàng
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: MEO002
Tên Thú Cưng: Mèo Sphynx
Giá: 15000000
Ngày Sinh: 7/16/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 3kg
Màu Lông: Đen, xanh, Đỏ, Kem, Bạc, Vàng, Cameo, Nâu, Xanh kem
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: MEO003
Tên Thú Cưng: Mèo Munchkin
Giá: 20000000
Ngày Sinh: 3/9/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 4kg
Màu Lông: Trắng, Đen, Vàng, Kem, xám, Socola
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: MEO004
Tên Thú Cưng: Mèo Mist Úc
Giá: 16000000
Ngày Sinh: 10/13/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 2.5kg
Màu Lông: Màu bạc, Xanh
Mô tả: Không
Số Lượng:   

Mã Thú Cưng: MEO005
Tên Thú Cưng: Mèo Thần Miến Điện Birman
Giá: 21000000
Ngày Sinh: 2/14/2022 12:00:00 AM
Cân Nặng: 6kg
Màu Lông: Be, Xám, Đen
Mô tả: Không
Số Lượng:   
Web hosting by Somee.com